Đầu tư Condotel Hội An, Condotel Hội An

Ba yA?I?u tA?I? nA?n A�A?I�u t?� Condotel HA?I?i An

Vinpearl Condotel Ha��i An laI� d?�I? aI?n cA?n hA?I? khaI?ch saI?n A�?�??I?c chuI� A�A?I�u t?� Vingroup d?�I? kiA?I?n xA?y d?�I?ng taI?i tiI�nh QuaI�ng Nam. MA?I?c duI� ch?�a coI? thA?ng tin chiI?nh th?�I?c nh?�ng d?�I? aI?n A�aI? nhA?I?n A�?�??I?c khA?ng iI?t s?�I? quan tA?m cuI�a gi??I?i A�A?I�u t?�.

V??I?i hA?I?p l?�I?c t?�I� thaI�nh cA?ng cuI�a caI?c d?�I? aI?n Condotel tr?�??I?c A�oI? nh?� Condotel A?aI� NA?I?ng, Condotel LA? ThaI?nh TA?n, Condotel TrA?I�n PhuI? … D?�I? aI?n Condotel HA?I?i An cuI?ng seI? laI� caI?c tA?n A�?�??I?c biA?I?t A�A?I?n nh?� laI� mA?I?t bA?I?t A�A?I?ng saI�n nghiI� d?�??I?ng haI?ng sang v??I?i thiA?I?t kA?I? sang troI?ng t?�I� cA?n hA?I? studio A�A?n cA?n hA?I? mA?I?t A�A?I?n 4 phoI�ng nguI�, cuI�ng v??I?i A�oI? laI� tiA?I?n tiI?ch nA?I?i khu d?�I? aI?n A�A?I�ng cA?I?p, A�aI?p ?�I?ng nhu cA?I�u nghiI� d?�??I?ng cuI�a nh?�I?ng doanh nhA?n thaI�nh A�aI?t, nh?�I?ng nhaI� A�A?I�u t?� thaI�nh cA?ng trong t?�??ng lai khA?ng xa A�A?I?n v??I?i QuaI�ng Nam xinh A�eI?p.

A?A?I�u t?� Condotel HA?I?i An

(AI�nh minh hoaI?)

Ba yA?I?u tA?I? laI�m nA?n s?�I?c huI?t cuI�a Vinpearl Condotel HA?I?i An, A�oI? chiI?nh laI�:

ViI? triI? d?�I? aI?n tuyA?I?t A�eI?p

a�? A�ViI? triI? tuyA?I?t A�eI?p taI?i baI?i biA?I�n C?�I�a A?aI?i A�em A�A?I?n tiA?I�m nA?ng du liI?ch l??I?n.

a�? A�DA?I? daI�ng kA?I?t nA?I?i v??I?i nh?�I?ng A�iA?I�m du liI?ch nA?I�i tiA?I?ng khaI?c trong khu v?�I?c nh?�A�phA?I? cA?I� HA?I?i An, A�CuI� Lao ChaI�m …

HA�nh tha��c A�a?�u t?� A�a da??ng, tiI?nh thanh khoaI�n vaI� c?? hA?I?i sinh l??I�i cao:

a�? A� CA?n hA?I? khaI?ch saI?nA�Condotel HA?I?i An A�?�a�?c quya�?n sa�Y ha�?u vA�nh via��n.

a�? A�C?? hA?I?i sinh l??I�i cao A�A?I?n t?�I� ch?�??ng triI�nh cho thuA? cuI�ng chuI� A�A?I�u t?� vaI� tiA?I�m nA?ng tA?ng giaI? trong t?�??ng lai cuI�a d?�I? aI?n.

a�? A�TiI?nh thanh quaI�n cao do chi phiI? A�A?I�u t?� thA?I?p, chiI� t?�I� 2 tiI�/ cA?n vaI� coI? rA?I?t nhiA?I�u nhaI� A�A?I�u t?� coI? yI? A�iI?nh b?�??I?c chA?n vaI�o thiI? tr?�??I�ng bA?I?t A�A?I?ng saI�n nghiI� d?�??I?ng hA?I?p dA?I?n naI�y.

??u A�A?i ha??p da?�n ta�� cha�� A�a?�u t?� Vingroup:

KhA?ch hA�ng mua cA?n hA?I? khaI?ch saI?nA�Condotel HA?I?i An d?�I? kiA?I?nA�sa?? sa�Y ha�?u ngay cA?c quya�?n la�?i :

a�? A� S?�I� duI?ngA�15A�A�A?m miA?I?n phiI? (1 cA?n/nA?m) ta??i cA?n hA?I? khaI?ch saI?n cuI�a quyI? khaI?ch t?�I� ngaI�y thanh toaI?n A�uI� 100%;

a�? A�KhA?ch hA�ng/khA?ch ma�?i ca��a KhA?ch hA�ng A�?�a�?c trao A�a��i cA?c A�A?mA�ngha�� ta??i cA?c khA?ch sa??n trong ha�� tha��ng Vinpearl.

a�? A�Trong tr?�a�?ng ha�?p khA?ng cA? CA?n ha�� tra��ng ta??i tha�?i A�ia�?m A�A?ng kA?,A�Cha�� CA?n ha�� cA? tha�? A�?�a�?c quy A�a��i sa�� phA?ng nga�� ca��a CA?n ha�� thA�nhA�sa�� phA?ng t?�??ng A�?�??ng trong ha�� tha��ng khA?ch sa??n Vinpearl.

a�� VA� nhia�?u quya�?n la�?i ha??p da?�n khA?c.

Nh?�I?ng nhA?I?n A�iI?nh vA?I� Condotel HA?I?i An A�?�??I?c chuI?ng tA?i d?�I? A�oaI?n d?�I?a trA?n caI?c d?�I? aI?n Condotel A�aI? A�?�??I?c chuI� A�A?I�u t?� cA?ng bA?I? nh?� Condotel LA? ThaI?nh TA?n… MoI?i bA?n khoA?n vaI� thA?I?c mA?I?c cuI�a quyI? khaI?ch vA?I� d?�I? aI?n Condotel HA?I?i An, quyI? khaI?ch vui loI�ng liA?n hA?I?:

Condotel Tra?�n PhA? Nha Trang

NHẬN TRỌN BỘ TÀI LIỆU