Condotel đà nẵng, đầu tư Condotel

D?�I? kiA?I?n chiI?nh saI?ch m??I� baI?n cuI�a chuI� A�A?I�u t?� v??I?i Condotel NgA? QuyA?I�n A?aI� NA?I?ng

HA?m nay, ngaI�y 13/04/2016, chuI� A�A?I�u t?� Vingroup A�aI? chiI?nh th?�I?c cA?ng bA?I? baI�ng giaI? caI?c cA?n hA?I? khaI?ch saI?n Condotel NgA? QuyA?I�n A?aI� NA?I?ng. Theo mA?I?t sA?I? chuyA?n gia bA?I?t A�A?I?ng saI�n d?�I? A�oaI?n, chiI?nh saI?ch baI?n haI�ng cuI�a Condotel NgA? quyA?I�n seI? khA?ng coI? thay A�A?I�i nhiA?I�u so v??I?i Condotel LA? ThaI?nh TA?n Nha Trang.

Condotel NgA? QuyA?I�n ( hay Condotel A?aI� NA?I?ng) laI� mA?I?t d?�I? aI?n cA?n hA?I? khaI?ch saI?n A�?�??I?c A�A?I�u t?� b??I�i chuI� A�A?I�u t?� Vingroup, mA?I?t tA?I?p A�oaI�n bA?I?t A�A?I?ng saI�n uy tiI?n haI�ng A�A?I�u ViA?I?t Nam vaI� khu v?�I?c A?A?ng Nam AI?.

Condotel A�aI� nA?I?ng

PhA?I?i caI�nh d?�I? aI?n Condotel A?aI� NA?I?ng

Theo caI?c chuyA?n gia haI�ng A�A?I�u trong liI?nh v?�I?c bA?I?t A�A?I?ng saI�n, chiI?nh saI?ch baI?n haI�ng cuI�a Condotel A?aI� NA?I?ng seI? t?�??ng t?�I? nh?� chiI?nh saI?ch baI?n haI�ng maI� chuI� A�A?I�u t?� A�aI? cA?ng bA?I? cuI�a Condotel LA? ThaI?nh TA?n.

Tham khaI�o chiI?nh saI?ch baI?n haI�ng cuI�a Condotel LA? ThaI?nh TA?n, nh?� sau:

chinh-sach-condotel-da-nang-2

chinh-sach-condotel-da-nang

chinh-sach-condotel-da-nang-3

Nh?�I?ng thA?ng tin m??I?i nhA?I?t vA?I� chiI?nh saI?ch baI?n haI�ng seI? luA?n A�?�??I?c chuI?ng tA?i cA?I?p nhA?I?t s??I?m nhA?I?t, haI?y theo doI?i tin t?�I?c trA?n website hoA?I?c liA?n hA?I? v??I?i chuyA?n viA?n t?� vA?I?n Condotel A�A?I� A�?�??I?c thA?ng baI?o s??I?m nhA?I?t.

Condotel Tra?�n PhA? Nha Trang

NHẬN TRỌN BỘ TÀI LIỆU